MOODEN © 2020

Dotační projekt EU – PRAŽSKÝ VOUCHER NA KOUČING A MENTORING

 

Dotační projekt EU – PRAŽSKÝ VOUCHER NA KOUČING A MENTORING

V roce 2019 získala společnost MOODEN s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou v rámci výzvy č.11 – vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR .

Dotace byla poskytnuta od  poskytovatele dotace z programu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KOUČING A MENTORING”

V rámci programu jsou cílem koučingu dvě oblasti. První část je zaměřena na koučing a mentoring v oblastech propojování obchodní stránky interiérového designu a projektového managementu. Druhá koučovací část se zaměří specificky na  práci se zákazníkem skrze inovativní službu s racovním názvem 3ID a co nejlepší využití této služby při práci s klienty.

Projekt “Pražský voucher na koučing a mentoring” je spolufinancován Evropskou unií.